Zarząd Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego „BRAMA”

Wybrany w czasie Walnego Zgromadzenia w dniu 02 grudnia 2010 roku w wyniku tajnego głosowania.

Wybrany ponownie w czasie Walnego Zebrania TTK „Brama” dnia 11 czerwca 2019 roku.

 

Ludwik Kiedrowski

Prezes

 

 

Grażyna Alina Weremko

Wice prezes

Krystyna Łatasiewicz

Sekretarz

Wiesława Góralska

Skarbnik

Ewa Dudek

Członek Zarządu

Halina Dąbek-Szymańska

Członek Zarządu

Janina Szczygelska
Członek Zarządu