Tczewskie Towarzystwo Kulturalne „BRAMA” 

Tczewskie Towarzystwo Kulturalne BRAMA powstało w 1999 roku.

Pierwsze Walne Zebranie odbyło się 8 listopada 1999r.

Pierwszym Prezesem TTK BRAMA został Józef Golicki. Pozostali członkowie ówczesnego Zarządu to: Urszula Giełdon [wiceprezes], Rufin Bielawski [skarbnik], Małgorzata Dziąba [sekretarz] i Ludwik Kiedrowski [członek].

Komisję Rewizyjną reprezentowali  Krystyna Czocher, Janina Karaban, Izabela Staniszewska.
Wcześniej bo 29 września 1999 r. Towarzystwo  BRAMA wpisano do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.
Zgodnie ze statutem TTK Brama prowadzi działalność wewnątrz „bramową” integrującą swoich członków jak i na zewnątrz dla mieszkańców Tczewa, powiatu, Kociewia.

Nasze imprezy to głównie: cotygodniowe spotkania, imprezy karnawałowe, ogrodowe, Walentynki, Andrzejki, happeningi 1 Majowe, święto ziemniaka. Również kuligi, spływy kajakowe, wycieczki krajowe i od niedawna zagraniczne.
Tradycją stały się działania związane z rokiem obrzędowym: maszki, grupa kolędnicza, sobótki, wigilijne spotkanie opłatkowe, śniadanie Wielkanocne.

We wrześniu 2002 r. Zdzisław Wojtaś wzorując się na organizowanych w Krakowie i Gdańsku „salonach poezji” zaproponował organizowanie spotkań z poezją  z udziałem znanych artystów scen polskich.

Propozycja ta  została  przyjęta przez Zarząd do  realizacji jako „Ogrody sztuk”. Chcieliśmy aby składało się na to szereg różnych tematycznych i cyklicznych działań  popularyzujących wśród mieszkańców Tczewa takie dziedziny kultury jak: literatura, teatr, plastyka i muzyka.

Te działania przede wszystkim stały się imprezami tzw. zewnętrznymi Towarzystwa BRAMA.

Obecnie takie spotkania organizowane są pięć – osiem razy w roku. Na sfinansowanie naszych działań korzystamy z tzw. „grantów”, które przyznawane są przez Urząd Miasta otrzymujemy także wsparcie od sponsorów i opłacamy w części koszty ze środków własnych. Ściśle współpracujemy z Centrum Kultury i Sztuki, aktywnie uczestniczyliśmy w takich imprezy jak Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych” Zdarzenia”, Festiwal Muzyki Rodzinnej „Familia”, obchody „Dni Ziemi Tczewskiej”. Współpracujemy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Tczewskiej, Tczewskim Uniwersytetem III Wieku, Warsztatami Terapii Zajęciowej współuczestnicząc w inicjowanych imprezach

Cała działalność TTK BRAMA dokumentowana  jest w kronikach, są to albumy z informacją pisaną a także z bogatą dokumentacją fotograficzną których jest w tej chwili piętnaście.

Po walnym zebraniu w 2007 roku nastąpiło rozszerzenie działalności „Bramy” na rok następny o działalność prowadzącą do rozwoju kultury fizycznej w tym w szczególności rozpoczęliśmy współorganizowanie zawodów Strongwomen o różnej wartości sportowej, zawdzięczamy to głównie mistrzyni świata strongwomen – Anecie Florczyk.

W związku z dużym zainteresowaniem działalnością Bramy wśród młodzieży podjęto decyzję o stworzeniu  młodzieżowej BRAMY.

Co roku w I kwartale  odbywają się Walne Zebrania na których przedstawia się sprawozdanie z działalności Towarzystwa oraz zatwierdza się plan na działalność na następny rok. W 2005 r. nowym prezesem TTK BRAMA został Kazimierz Janusz.

W czasie walnego zgromadzenia, które odbyło się 02.12.2010 roku z funkcji prezesa zrezygnował Kazimierz Janusz. W wyniku tajnego głosowania został wybrany następujący  skład  Zarządu :

prezes                        – Ludwik Kiedrowski,

wice prezes              – Grażyna Alina Weremko,

sekretarz                   – Krystyna Łatasiewicz,

skarbnik                    – Wiesława Góralska

członkowie Zarządu – Ewa Dudek, Jadwiga Skibicka,  Janina Szczygelska.

Po rezygnacji (wyprowadzenie się z Tczewa) J. Skibickiej, do Zarządu wybrano w czasie Walnego Zebrania w 2016 r. Halinę Dąbek-Szymańską.

Już 17 lat Tczewskie Towarzystwo Kulturalne „BRAMA” organizuje cykl spotkań kulturalnych pod ogólnym tytułem „Ogrody Sztuk”.

W ramach tego cyklu w tym okresie gościliśmy  wielu znakomitych artystów scen polskich teatrów, kina, TV a także scen muzycznych, plastyków, poetów, pisarzy itp. Wystarczy choćby wspomnieć artystów tej miary co: T. Budzisz-Krzyżanowska, M. Baka, A. Dymna,  A. Barciś, A. Chodakowska, J. Rawik, M. Opania, W. Zborowski, J. Maksymiuk, I. Santor, B. Kaczyński, grupy muzyczne np. ”Pod Budą” (A. i M. Sikorowscy), „Stare Dobre Małżeństwo”, „Duo Glass” z Wiednia, „Sachoń ansamble” z Lidy, Trio instrumentalne z Dortmundu,  byli i u nas także niezapomniani:  J. Zakrzeński i K. Kolberger, St. Michalski, Zb. Korpolewski,  i wielu wielu innych.

W 2019 roku będziemy obchodzić jubileusz 20 lecia działalności w tym czasie otrzymaliśmy także mnóstwo nagród i wyróżnień za naszą działalność ale nie dlatego działamy aktywnie.

NAJWIĘKSZĄ SATYSFAKCJĘ SPRAWIA NAM RADOŚĆ I ZADOWOLENIE UCZESTNIKA ORGANIZOWANYCH PRZEZ NAS EVENTÓW.

Jubileusz Stowarzyszenia ”BRAMA”

TTK „Brama” do tej pory miała cztery „okrągłe” rocznice:

X lat Tczewskiego Towarzystwa kulturowego obchodziliśmy w listopadzie 2008 roku a XV lecie w roku 2014.

Uroczyste obchody XX-lecia Tczewskiego Towarzystwa kulturowego odbyły się w tym roku!

Dodatkowo obchodziliśmy X oraz XV lecie „Ogrodów Sztuk”. Jest to nasz wiodący program realizowany od 2002 roku.