Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna » Stowarzyszenie

O stowarzyszeniu

Tczewskie Towarzystwo Kulturalne BRAMA powstało w 1999 roku.
Pierwsze Walne Zebranie odbyło się 8 listopada 1999r. 
Prezesem TTK BRAMA został Józef Golicki. Pozostali członkowie Zarządu to: Urszula Giełdon [wiceprezes], Rufin Bielawski [skarbnik], Małgorzata Dziąba [sekretarz] i Ludwik Kiedrowski [członek].
Komisję Rewizyjną reprezentowali  Krystyna Czocher, Janina Karaban, Izabela Staniszewska.

Wcześniej bo 29 września 1999 r. Towarzystwo  BRAMA wpisano do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.    
Zgodnie ze statutem TTK Brama prowadzi działalność wewnątrz „bramową” integrującą swoich członków jak i na zewnątrz dla mieszkańców Tczewa, powiatu, Kociewia.
Nasze imprezy to głównie: cotygodniowe spotkania, imprezy karnawałowe, ogrodowe, Walentynki, Andrzejki, happeningi 1 Majowe, święto ziemniaka. Również kuligi, spływy kajakowe, wycieczki krajowe i od niedawna zagraniczne. Tradycją stały się działania związane z rokiem obrzędowym: maszki, grupa kolędnicza, sobótki, wigilijne spotkanie opłatkowe, śniadanie Wielkanocne.

We wrześniu 2002 r. Zdzisław Wojtaś wzorując się na organizowanych w Krakowie i Gdańsku „salonach poezji” zaproponował organizowanie spotkań z poezją  z udziałem znanych artystów scen polskich.

Propozycja ta  została  przyjęta przez zarząd do  realizacji jako "Ogrody sztuk". Chcieliśmy aby składało się na to szereg różnych tematycznych i cyklicznych działań  popularyzujących wśród mieszkańców Tczewa takie dziedziny kultury jak: literatura, teatr, plastyka i muzyka.
Te działania przede wszystkim stały się imprezami tzw. zewnętrznymi Towarzystwa BRAMA.

Obecnie takie spotkania organizowane są minimum cztery razy w roku. Na sfinansowanie naszych działań korzystamy z tzw. "grantów", które przyznawane są przez Urząd Miasta otrzymujemy także wsparcie od sponsorów i opłacamy w części koszty ze środków własnych. Ściśle współpracujemy z Centrum Kultury i Sztuki, wspomagamy takie imprezy miejskie jak Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych" Zdarzenia", Festiwal Muzyki Rodzinnej "Familia", obchody „Dni Ziemi Tczewskiej”. Współpracujemy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Tczewskiej, Klubem Seniora, Warsztatami Terapii Zajęciowej współuczestnicząc w inicjowanych imprezach.

Cała działalność TTK BRAMA dokumentowana  jest w kronikach, są to albumy z informacją pisaną a także z bogatą dokumentacją fotograficzną których jest w tej chwili osiem.
Po walnym zebraniu w 2007 roku nastąpiło rozszerzenie działalności „Bramy” o działalność prowadzącą do rozwoju kultury fizycznej w tym w szczególności rozpoczęliśmy współorganizowanie zawodów Strongwomen o różnej wartości sportowej zawdzięczamy to głównie mistrzyni świata strongwomen – Anecie Florczyk, która jest członkinią TTK „Brama”.

W związku z dużym zainteresowaniem działalnością Bramy wśród młodzieży podjęto decyzję o stworzeniu  młodzieżowej BRAMY.

Co roku, jesienią odbywają się Walne Zebrania na których przedstawia się sprawozdanie z działalności Towarzystwa oraz zatwierdza się plan na działalność na następny rok. W 2005 r. nowym prezesem TTK BRAMA został Kazimierz Janusz.

W czasie walnego zgromadzenia, które odbyło się 02.12.2010 roku z funkcji prezesa zrezygnował Kazimierz Janusz. W wyniku tajnego głosowania został wybrany następujący skład Zarządu:

 • prezes - Ludwik Kiedrowski,
   
 • wice prezes - Grażyna Alina Weremko,
   
 • sekretarz - Krystyna Łatasiewicz,
   
 • skarbnik - Wiesława Góralska
   
 • członkowie Zarządu - Ewa Dudek, Jadwiga Skibicka, Janina Szczygelska.

 

 

Hymn TTK „Brama”

Ref.  
     Brama - słowo dobroci
     Brama - radość w jedności
     Ostoja miłości w sławie
     W śpiewie, poezji, zabawie

Nie narzekaj na  świat   
I ludzi wokół Siebie  
Nie miej smutnej twarzy  
Gdy ponury jest dzień   
Nastrój Tobie poprawi  
Śpiewny wers który brzmi  

Ref.
     Brama - słowo dobroci
     Brama - radość w jedności
     Ostoja miłości w sławie
     W śpiewie, poezji, zabawie

My razem mocni, silni  
Uśmiechem zarażamy  
Patrzeć na świat i ludzi  
Z ufnością, wielkiej wiary  
Gdy smutek Cię dopadnie  
To zanuć refren ten   

Ref.  
     Brama - słowo dobroci
     Brama - radość w jedności
     Ostoja miłości w sławie
     W śpiewie, poezji, zabawie

Kiedyś wspomnisz czule  
Przyjaciół swoich krąg  
Czas zatrze rysy twarzy  
Posrebrzy się też skroń  
Lecz pozostanie zawsze   
W sercu wspomnienie to  

Ref.  
     Brama - słowo dobroci
     Brama - radość w jedności
     Ostoja miłości w sławie
     W śpiewie, poezji, zabawie

 

Słowa:  Ludwik Kiedrowski  (luty/marzec 2008)
Muzyka: Beata Justa (2014)

Nasi Przyjaciele