Get Adobe Flash player

Jesteś tutaj

Strona główna » Stowarzyszenie

Nasze kalendarium

1999


29 września 1999 r. Tczewskie Towarzystwo Kulturalne BRAMA wpisano do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.    


8 listopada 1999r. odbyło się Pierwsze Walne Zebranie. 
Prezesem TTK BRAMA został Józef Golicki. Pozostali członkowie Zarządu to: Urszula Giełdon [wiceprezes], Rufin Bielawski [skarbnik], Małgorzata Dziąba [sekretarz] i Ludwik Kiedrowski [członek].
Komisję Rewizyjną reprezentowali  Krystyna Czocher, Janina Karaban, Izabela Staniszewska.


2002


We wrześniu 2002 r. Zdzisław Wojtaś wzorując się na organizowanych w Krakowie i Gdańsku „salonach poezji” zaproponował organizowanie spotkań z poezją  z udziałem znanych artystów scen polskich.


Propozycja ta  została  przyjęta przez zarząd do  realizacji jako "Ogrody sztuk". Chcieliśmy aby składało się na to szereg różnych tematycznych i cyklicznych działań  popularyzujących wśród mieszkańców Tczewa takie dziedziny kultury jak: literatura, teatr, plastyka i muzyka.
Te działania przede wszystkim stały się imprezami tzw. zewnętrznymi Towarzystwa BRAMA.

Nasi Przyjaciele